Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Inga allvarliga komplikationer efter operation av tjocktarmscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Inga allvarliga komplikationer efter operation av tjocktarmscancer

Andel patienter utan allvarliga komplikationer efter planerad operation av tjocktarmscancer.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket88,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Granskare

Ingvar Syk

Nyckelord

Tjocktarmscancer, Kirurgi, Cancer