Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (72)

Mina enhetslistor

  • !
Måluppfyllelse för blodtryck vid njursvikt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Måluppfyllelse för blodtryck vid njursvikt

Andel patienter med njursvikt som når mål för blodtryck (<140/90 mmHg). Avser patienter 80 år och yngre med CKD i stadium 3-4.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket65,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt njurregister

Granskare

KG Prütz

Nyckelord

Njursjukdom