Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Pålitlig förbättring av psykosocial funktionsförmåga vid ätstörning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20152015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Pålitlig förbättring av psykosocial funktionsförmåga vid ätstörning

Andel patienter med en pålitlig förbättring av psykosocial ätstörningsrelaterad funktionsförmåga enligt Clinical Impairment Assessment (CIA) ett år efter nyregistrering i Riksät.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket71 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för ätstörning (RIKSÄT)

Granskare

Claes Norring

Nyckelord

Psykisk ohälsa