Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (0)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
19692018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patienttillfredsställelse efter total höftprotesoperation

Andel patienter som uppger att de är nöjda 1 år efter total höftprotesoperation. Det redovisade årtalet avser tidpunkt för operation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska Höftprotesregistret (SHPR)

Nyckelord

Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Ortopedi