Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (95)

Mina enhetslistor

  • !
Patienttillfredsställelse efter total höftprotesoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patienttillfredsställelse efter total höftprotesoperation

Andel patienter som uppger att de är nöjda 1 år efter total höftprotesoperation. Det redovisade årtalet avser tidpunkt för operation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket86,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Ortopedi

Källor

Svenska Höftprotesregistret (SHPR)