Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (97)

Mina enhetslistor

  • !
Patienttillfredsställelse efter total höftprotesoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Patienttillfredsställelse efter total höftprotesoperation

Andel patienter som uppger att de är nöjda 1 år efter total höftprotesoperation. Det redovisade årtalet avser tidpunkt för operation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket85 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska Höftprotesregistret (SHPR)

Nyckelord

Kirurgi, Ortopedi, Patientrapporterade resultat