Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (54)

Mina enhetslistor

  • !
Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
19692018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård

Andel som väntat 90 dagar eller kortare på första besök inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Väntetider och tillgänglighet