Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Överdödlighet vid schizofreni
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20182018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Överdödlighet vid schizofreni

Dödlighet bland personer, 20 år eller äldre, med schizofreni jämfört med dödligheten i befolkningen. Värdet 1,0 innebär att ingen överdödlighet finns. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är 7 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket4,2
Kvot

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Dödlighet i befolkningen

Källor

Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen