Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (159)

Mina enhetslistor

  • !
Utskrivning under natten från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42012Q42015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Utskrivning under natten från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning

Andel patienter som skrivs ut från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning under natten.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket15,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

6.8

Svenska Intensivvårdsregistret

Utskrivningar nattetid

Källor

Svenska intensivvårdsregistret (SIR)

Granskare

ceo@icuregswe.org

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Intensivvård, Säker vård