Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (154)

Mina enhetslistor

  • !
Utskrivning under natten från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42012Q42015
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Utskrivning under natten från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning

Andel patienter som skrivs ut från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning under natten.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket15,3 %
Svenska Intensivvårdsregistret
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

6.8

Svenska Intensivvårdsregistret

Utskrivningar nattetid

Källor

Svenska intensivvårdsregistret (SIR)

Granskare

Christina Agvald Öhman

Nyckelord

Intensivvård, Målnivå kvalitetsregister, Säker vård