Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (73)

Mina enhetslistor

  • !
Symtomfrihet efter elbehandling
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22016Q22019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Symtomfrihet efter elbehandling

Andel patienter med depression som uppnår symtomfrihet (MADRS/MADRS-S ≤10) första veckan efter tät elbehandling, index-ECT.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket48,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Kvalitetsregister ECT

Granskare

Kvalitetsregister ECT

Nyckelord

Psykisk ohälsa