Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (64)

Mina enhetslistor

  • !
Symtomfrihet efter elbehandling
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Symtomfrihet efter elbehandling

Andel patienter med depression som uppnår symtomfrihet (MADRS/MADRS-S ≤10) första veckan efter tät elbehandling, index-ECT.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket42,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Kvalitetsregister ECT

Granskare

Kvalitetsregister ECT

Nyckelord

Psykisk ohälsa