Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Nettokostnad för somatisk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Nettokostnad för somatisk vård

Nettokostnad per invånare för specialiserad somatisk vård exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket13 940
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Kostnader och produktivitet, Vårdkonsumtion

Källor

Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner