Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Nettokostnad för somatisk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Nettokostnad för somatisk vård

Nettokostnad per invånare för specialiserad somatisk vård exklusive läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket13 624
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Nyckelord

Kostnader och produktivitet, Vårdkonsumtion