Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (52)

Mina enhetslistor

  • !
Död efter planerad operation för aortaaneurysm
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Död efter planerad operation för aortaaneurysm

Andel patienter som avled inom 90 dagar efter planerad operation för aortaaneurysm. Mätperioden är 3 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Kärlkirurgi

Källor

Svenskt kvalitetsregister för kärlkirurgi (Swedvasc)