Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
RAAS-hämmande läkemedelsbehandling vid hjärtinfarkt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42015Q12019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

RAAS-hämmande läkemedelsbehandling vid hjärtinfarkt

Andel patienter i målgruppen som får RAAS-hämmande läkemedelsbehandling vid utskrivning efter hjärtinfarkt. Avser patienter under 80 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

90

SWEDEHEART

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den högre målnivån satt till 90 procent.

85

SWEDEHEART

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den lägre målnivån satt till 85 procent.

Källor

SWEDEHEART

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Hjärtsjukdom