Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (82)

Mina enhetslistor

  • !
Kostnad per producerad DRG-poäng – Buksmärta och mag- och tarmkatarr/inflammation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kostnad per producerad DRG-poäng – Buksmärta och mag- och tarmkatarr/inflammation

Kostnad per DRG-poäng för DRG F47 Buksmärta och mag- och tarmkatarr/inflammation inom den specialiserade somatiska slutenvården. Avser patienter över 17 år.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket54 955
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Mage- och tarmsjukvård, Kostnader och produktivitet