Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (81)

Mina enhetslistor

  • !
Kostnad per producerad DRG-poäng – Buksmärta och mag- och tarmkatarr/inflammation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kostnad per producerad DRG-poäng – Buksmärta och mag- och tarmkatarr/inflammation

Kostnad per DRG-poäng för DRG F47 Buksmärta och mag- och tarmkatarr/inflammation inom den specialiserade somatiska slutenvården. Avser patienter över 17 år.

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket58 272
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Mage- och tarmsjukvård, Kostnader och produktivitet

Källor

KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Regioner