Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Tillräcklig fysisk aktivitet efter artrosskola vid knäartros
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tillräcklig fysisk aktivitet efter artrosskola vid knäartros

Andel patienter med knäartros som är tillräckligt fysisk aktiva (minst 150 minuter per vecka) ett år efter artrosskola.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket66,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Bättre Omhändertagande av patienter med Artros (BOA)

BOA-registret har angett 80 procent som målnivå.

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Förebyggande vård

Källor

Bättre Omhändertagande av patienter med Artros (BOA)