Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Tillräcklig fysisk aktivitet efter artrosskola vid knäartros
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tillräcklig fysisk aktivitet efter artrosskola vid knäartros

Andel patienter med knäartros som är tillräckligt fysisk aktiva (minst 150 minuter per vecka) ett år efter artrosskola.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket70,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Bättre Omhändertagande av patienter med Artros (BOA)

BOA-registret har angett 80 procent som målnivå.

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Förebyggande vård

Granskare

Kristin Wetterling

Källor

Bättre Omhändertagande av patienter med Artros (BOA)