Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (0)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
19692018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

För lite fysisk aktivitet efter artrosskola vid knäartros

Andel patienter med knäartros som inte är tillräckligt fysisk aktiva (mindre än 150 minuter per vecka) ett år efter artrosskola.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Bättre Omhändertagande av patienter med Artros (BOA)

Granskare

Kristin Wetterling

Nyckelord

Förebyggande vård