Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Överdödlighet i hjärt- och kärlsjukdom vid diabetes
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20152018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Överdödlighet i hjärt- och kärlsjukdom vid diabetes

Dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom bland personer med diabetes jämfört med hela befolkningen. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1,38
Kvot

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Diabetes, Dödlighet i befolkningen

Källor

Dödsorsaksregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen