Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kontaktsjuksköterska vid nydiagnostiserad bröstcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12015Q42017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kontaktsjuksköterska vid nydiagnostiserad bröstcancer

Andel nydiagnostiserade bröstcancerfall som erbjudits kontaktsjuksköterska enligt dokumentation i journalen.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket98,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

100

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 100 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

95

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer

I Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer är den högre målnivån satt till 95 procent.

80

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer

I Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer är den lägre målnivån satt till 80 procent.

Källor

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer

Granskare

Kerstin Sandelin

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Bröstcancer, Cancer