Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Uppskattning av livsstilsråd
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Uppskattning av livsstilsråd

Andel invånare som helt eller delvis instämmer i att det är bra om läkare eller annan vårdpersonal diskuterar levnadsvanor

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket84,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Förtroende för hälso- och sjukvården

Källor

Vårdbarometern, Sveriges Kommuner och Regioner