Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Uppskattning av livsstilsråd
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112015
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Uppskattning av livsstilsråd

Andel invånare som helt eller delvis instämmer i att det är bra om läkare eller annan vårdpersonal diskuterar levnadsvanor

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket84,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Vårdbarometern, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Förtroende för hälso- och sjukvården