Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kostnad per vårdkontakt i primärvården
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kostnad per vårdkontakt i primärvården

Landstingens kostnader per viktad vårdkontakt inom primärvården.

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1 706
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Kostnader och produktivitet, Primärvård

Källor

Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner