Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kostnad per vårdkontakt i primärvården
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Kostnad per vårdkontakt i primärvården

Landstingens kostnader per viktad vårdkontakt inom primärvården.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1 706
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Verksamhetsstatistik, Sveriges Kommuner och Landsting. Ekonomistatistik, Statistiska centralbyrån

Nyckelord

Kostnader och produktivitet