Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kostnad per vårdkontakt i primärvården
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kostnad per vårdkontakt i primärvården

Landstingens kostnader per viktad vårdkontakt inom primärvården.

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Örebro1 742
Kalmar1 837
Blekinge1 576
Dalarna1 826
Västmanland1 410
Gotland1 604
Stockholm1 503
Gävleborg1 880
Jönköping1 658
Värmland1 730
Kronoberg1 796
Västra Götaland1 808
Sörmland1 707
Västerbotten1 828
Östergötland1 828
Norrbotten1 875
Skåne1 349
Västernorrland1 766
Halland1 494
Uppsala1 484
Jämtland Härjedalen2 121
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Nyckelord

Kostnader och produktivitet, Primärvård