Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (1631)

Mina enhetslistor

  • !
Positiv upplevelse av delaktighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20182018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Positiv upplevelse av delaktighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket87,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Martin Midböe

Nyckelord

Patienterfarenheter