Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Elbehandling vid svår depression
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Elbehandling vid svår depression

Andel av patienter som vårdats på sjukhus för svår depression som behandlats med ECT.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket38 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

40

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 40 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Kvalitetsregister ECT och patientregistret, Socialstyrelsen

Granskare

Axel Nordenskjöld

Nyckelord

Psykisk ohälsa