Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Förbättrad skuldsituation för patient i rättspsykiatrisk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Förbättrad skuldsituation för patient i rättspsykiatrisk vård

Andel skuldsatta patienter i rättspsykiatrisk vård med förbättrad skuldsituation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket28 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister (RättspsyK)

Granskare

Camilla Skåån

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Sociala faktorer