Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Sjukvårdsrelaterad påverkbar dödlighet (EUROSTAT)
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Två år
20132016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Sjukvårdsrelaterad påverkbar dödlighet (EUROSTAT)

Sjukvårdsrelaterad påverkbar dödlighet enligt EUROSTAT:s urval för orsaker och åldrar – dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardiserade värden

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket86
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Dödlighet i befolkningen