Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Sjukvårdsrelaterad påverkbar dödlighet (EUROSTAT)
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20052017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Sjukvårdsrelaterad påverkbar dödlighet (EUROSTAT)

Sjukvårdsrelaterad påverkbar dödlighet enligt EUROSTAT:s urval för orsaker och åldrar – dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardiserade värden

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket82,9
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Dödlighet i befolkningen

Granskare

Sveriges Kommuner och Regioner

Källor

Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen