Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet (Eurostat/OECD)
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20152018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet (Eurostat/OECD)

Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet enligt EUROSTAT och OECD:s urval för orsaker och åldrar, 0–74 år per 100 000 invånare. Åldersstandardiserade värden enligt OECD:s standardbefolkning. Mätperioden är 3 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket54,3
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Dödlighet i befolkningen

Källor

Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen