Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Överlevnad 30 dagar efter akut operation av tjocktarmscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Överlevnad 30 dagar efter akut operation av tjocktarmscancer

Andel patienter som var vid liv 30 dagar efter akut operation av tjocktarmscancer.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket93,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

96

Svenska Kolorektalcancerregistret

Svenska kolorektalcancerregistret har angett 96 procent som som gräns för måluppfyllelse.

96

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 96 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Tjocktarmscancer, Kirurgi, Cancer

Källor

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)