Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Överlevnad 30 dagar efter akut operation av tjocktarmscancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Överlevnad 30 dagar efter akut operation av tjocktarmscancer

Andel patienter som var vid liv 30 dagar efter akut operation av tjocktarmscancer.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket94,1 %
Svenska Kolorektalcancerregistret
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

96

Svenska Kolorektalcancerregistret

Svenska kolorektalcancerregistret har angett 96 procent som som gräns för måluppfyllelse.

96

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 96 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Granskare

Ingvar Syk

Nyckelord

Cancer, Kirurgi, Målnivå kvalitetsregister, Målnivå Socialstyrelsen, Tjocktarmscancer