Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (1226)

Mina enhetslistor

  • !
Blodsocker (HbA1c < 52 mmol/mol) vid diabetes – primärvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22015Q22018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Blodsocker (HbA1c < 52 mmol/mol) vid diabetes – primärvård

Andel personer med diabetes som har HbA1c lägre än 52 mmol/mol. Primärvård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket51,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)

Nyckelord

Diabetes, Primärvård