Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Behandling med antipsykotiska läkemedel vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd efter 12–18 månader
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Behandling med antipsykotiska läkemedel vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd efter 12–18 månader

Andel personer som vårdats för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och som 12–18 månader senare behandlas med antipsykotiska läkemedel. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket77,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientregistret, läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Läkemedelsbehandling