Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (85)

Mina enhetslistor

  • !
Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en akutmottagning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en akutmottagning

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som har besökt en akutmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket82,6
Index

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Patienterfarenheter

Källor

Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting