Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
3-årsöverlevnad vid lungcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
19992014
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

3-årsöverlevnad vid lungcancer

Relativ 3-årsöverlevnad hos patienter 30–89 år med lungcancer. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är fem år, där det redovisade årtalet är det sista.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket23,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

24

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 24 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Cancerregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Dödlighet i befolkningen, Lungcancer, Cancer