Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (101)

Mina enhetslistor

  • !
Ingen omoperation av ljumskbråck
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Fem år
20062016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Ingen omoperation av ljumskbråck

Andel ljumskbråcksopererade som inte omopereras inom 5 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket97,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt bråckregister

Nyckelord

Kirurgi