Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (64)

Mina enhetslistor

  • !
Smärtfrihet efter höftfraktur
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Smärtfrihet efter höftfraktur

Andel patienter som är fria från smärta fyra månader efter höftfraktur.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket72,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienter och deras behandling (RIKSHÖFT)

Granskare

Ami Hommel

Nyckelord

Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Ortopedi