Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kvinnor med graviditetsdiabetes
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kvinnor med graviditetsdiabetes

Andel kvinnor med graviditetsdiabetes.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Nyckelord

Diabetes, Graviditet, förlossnings- och nyfödda