Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kvinnor med graviditetsdiabetes
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Kvinnor med graviditetsdiabetes

Andel kvinnor med graviditetsdiabetes.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Nyckelord

Diabetes, Graviditet, förlossnings- och nyfödda