Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Personal som följer grundläggande hygienrutiner
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Personal som följer grundläggande hygienrutiner

Andel personal som korrekt följer grundläggande hygienrutiner.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket77,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Säker vård