Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Personal som följer grundläggande hygienrutiner
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Personal som följer grundläggande hygienrutiner

Andel personal som korrekt följer grundläggande hygienrutiner.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket74,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Säker vård