Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (312)

Mina enhetslistor

  • !
Användning av antiinflammatoriska läkemedel hos äldre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Januari2019Januari2020
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Användning av antiinflammatoriska läkemedel hos äldre

Andel äldre i befolkningen som behandlas med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Avser personer 75 år och äldre.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket2,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Läkemedelsbehandling

Källor

Sveriges Kommuner och Regioner