Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (153)

Mina enhetslistor

  • !
Sysselsättning vid bipolär sjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22016Q22019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Sysselsättning vid bipolär sjukdom

Andel patienter med bipolär sjukdom som har sysselsättning på mer än halvtid.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket54,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom (BipoläR)

Nyckelord

Sociala faktorer, Psykisk ohälsa