Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (132)

Mina enhetslistor

  • !
Sysselsättning vid bipolär sjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Sysselsättning vid bipolär sjukdom

Andel patienter med bipolär sjukdom som har sysselsättning på mer än halvtid.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket50,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Sociala faktorer, Psykisk ohälsa

Källor

Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom (BipoläR)