Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Egna tänder hos personer över 89 år

Antal egna tänder hos personer över 89 år. Medianvärde.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket19
Median

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Tandhälsoregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Tandvård