Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (159)

Mina enhetslistor

  • !
Uppmärksammande av möjliga organdonatorer på IVA
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12015Q12018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Uppmärksammande av möjliga organdonatorer på IVA

Andel uppmärksammade organdonatorer på intensivvårdsavdelning (IVA) av alla avlidna möjliga donatorer.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket97,4 %
Svenska Intensivvårdsregistret
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

100

Svenska Intensivvårdsregistret

SIR har för denna indikator fastslagit målnivån 100 procent.

Källor

Svenska intensivvårdsregistret (SIR)

Granskare

Christina Agvald Öhman

Nyckelord

Intensivvård