Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (159)

Mina enhetslistor

  • !
Uppmärksammande av möjliga organdonatorer på IVA
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32016Q32019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Uppmärksammande av möjliga organdonatorer på IVA

Andel uppmärksammade organdonatorer på intensivvårdsavdelning (IVA) av alla avlidna möjliga donatorer.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket95,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

100

Svenska Intensivvårdsregistret

SIR har för denna indikator fastslagit målnivån 100 procent.

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Intensivvård

Källor

Svenska intensivvårdsregistret (SIR)