Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (77)

Mina enhetslistor

  • !
Åter till boende efter höftfraktur
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Åter till boende efter höftfraktur

Andel patienter som är åter till sitt boende inom fyra månader efter operation för höftfraktur.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket69 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienter och deras behandling (RIKSHÖFT)

Nyckelord

Kirurgi, Ortopedi