Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Besvarade samtal till 1177 Vårdguiden
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Juli2017Juli2018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Besvarade samtal till 1177 Vårdguiden

Andel besvarade samtal till 1177 Vårdguiden på telefon.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket69,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

1177 Vårdguiden, Inera

Granskare

Siv-Marie Lindquist

Nyckelord

Vårdkonsumtion, Väntetider och tillgänglighet