Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (112)

Mina enhetslistor

  • !
Medelvärde för HBA1C vid diabetes typ 1. Medicinklinik
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42014Q42017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Medelvärde för HBA1C vid diabetes typ 1. Medicinklinik

Medelvärde för HbA1c hos personer med diabetes typ 1. Medicinklinik.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket61,8
mmol/mol

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)

Nyckelord

Diabetes, Hälsoläge och levnadsvanor