Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Operation inom 40 dagar vid bukspottkörtelcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Operation inom 40 dagar vid bukspottkörtelcancer

Andel patienter med bukspottkörtelcancer som opererades inom 40 dagar efter remiss.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket39 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer (pankreasregistret)

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Väntetider och tillgänglighet, Cancer, Bukspottkörtelcancer