Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Operation inom 40 dagar vid bukspottkörtelcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Operation inom 40 dagar vid bukspottkörtelcancer

Andel patienter med bukspottkörtelcancer som opererades inom 40 dagar efter remiss.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket28,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer (pankreasregistret)

Nyckelord

Bukspottkörtelcancer, Cancer, Väntetider och tillgänglighet