Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Operation inom 40 dagar vid bukspottkörtelcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Operation inom 40 dagar vid bukspottkörtelcancer

Andel patienter med bukspottkörtelcancer som opererades inom 40 dagar efter remiss.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket38,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Väntetider och tillgänglighet, Cancer, Bukspottkörtelcancer

Källor

Nationellt kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer (pankreasregistret)