Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Operation inom 40 dagar vid bukspottkörtelcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Operation inom 40 dagar vid bukspottkörtelcancer

Andel patienter med bukspottkörtelcancer som opererades inom 40 dagar efter remiss.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket28,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer (pankreasregistret)

Nyckelord

Väntetider och tillgänglighet, Cancer, Bukspottkörtelcancer