Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (89)

Mina enhetslistor

  • !
Överbeläggningar i somatisk slutenvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Februari2019Februari2020
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Överbeläggningar i somatisk slutenvård

Antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket4,3
Antal per hundra

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Väntetider och tillgänglighet, Säker vård

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Regioner