Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (89)

Mina enhetslistor

  • !
Överbeläggningar i somatisk slutenvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Maj2017Juni2018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Överbeläggningar i somatisk slutenvård

Antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket5
Antal per hundra

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Väntetider och tillgänglighet, Säker vård