Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (89)

Mina enhetslistor

  • !
Överbeläggningar i somatisk slutenvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
November2018November2019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Överbeläggningar i somatisk slutenvård

Antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket4,5
Antal per hundra

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Väntetider och tillgänglighet, Säker vård

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Landsting