Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (76)

Mina enhetslistor

  • !
Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom kärlkirurgisk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Januari2018Januari2019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Väntande 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom kärlkirurgisk vård

Andel som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom kärlkirurgisk vård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket75,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Kärlkirurgi, Kirurgi, Väntetider och tillgänglighet