Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (75)

Mina enhetslistor

  • !
Borttagande av livmoder med minimalinvasiv teknik
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Borttagande av livmoder med minimalinvasiv teknik

Andel borttagande av livmoder (hysterektomier) som utförs med minimalinvasiv teknik: titthålskirurgi och vaginal operation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket65,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Gynekologi, Kirurgi, Borttagande av livmoder

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (GynOp)