Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (75)

Mina enhetslistor

  • !
Borttagande av livmoder med minimalinvasiv teknik
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Borttagande av livmoder med minimalinvasiv teknik

Andel borttagande av livmoder (hysterektomier) som utförs med minimalinvasiv teknik: titthålskirurgi och vaginal operation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket64,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Gynekologi, Kirurgi, Borttagande av livmoder

Granskare

Maud Ankardal

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)