Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Brytpunktssamtal om övergång till palliativ vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
December2016December2017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Brytpunktssamtal om övergång till palliativ vård

Andel patienter i livets slutskede där ett brytpunktssamtal om övergång till palliativ vård ägt rum.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket61,3 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

98

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 98 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Svenska palliativregistret

Granskare

Greger Fransson

Nyckelord

Palliativ vård