Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Trycksår hos patienter med ökad risk
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Trycksår hos patienter med ökad risk

Andel patienter med risk för trycksår som har minst ett trycksår inom kategori 2 – 4.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket19,2 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Säker vård