Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (64)

Mina enhetslistor

  • !
Minnesstörning första veckan efter elbehandling
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Minnesstörning första veckan efter elbehandling

Andel patienter som upplever försämrat minne första veckan efter elbehandling, ECT.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket18,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Kvalitetsregister ECT

Granskare

Axel Nordenskjöld

Nyckelord

Psykisk ohälsa