Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (79)

Mina enhetslistor

  • !
Kostnad per producerad DRG-poäng – Svimning och kollaps
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Kostnad per producerad DRG-poäng – Svimning och kollaps

Kostnad per DRG-poäng för DRG E67 Svimning och kollaps inom den specialiserade somatiska slutenvården.

-

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket58 299
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Kostnader och produktivitet

Källor

KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Regioner