Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Återkommande slutenvård i livets slutskede
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20062018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Återkommande slutenvård i livets slutskede

Andel patienter med två eller flera inskrivningar i slutenvård de sista 30 dagarna i livet.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket8,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Palliativ vård

Källor

Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen