Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Återkommande slutenvård i livets slutskede
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20042016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Återkommande slutenvård i livets slutskede

Andel patienter med två eller flera inskrivningar i slutenvård de sista 30 dagarna i livet.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket7,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Palliativ vård