Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Tidig diagnos vid reumatoid artrit
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Tidig diagnos vid reumatoid artrit

Andel patienter med reumatoid artrit som får diagnos fastställd inom 20 veckor från symtomdebut. Enbart patienter med sjukdomsduration kortare tid än 13 månader ingår. Mätperioden avser tidpunkten för diagnos.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket54,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

50

Socialstyrelsen

För indikatorn tidig diagnos av reumatoid artrit har Socialstyrelsen fastställt att andelen patienter som nydiagnosticeras inom 20 veckor bör vara minst 50 procent

Källor

Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ)

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Reumatisk sjukdom, Väntetider och tillgänglighet