Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (52)

Mina enhetslistor

  • !
God viruskontroll vid HIV
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

God viruskontroll vid HIV

Andel HIV-patienter med god viruskontroll (HIV-RNA<50 kopior/ml) av alla med antiviral behandling.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket94,2 %
Kvalitetsregistret InfCare HIV
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

90

Kvalitetsregistret InfCare HIV

Mål/förväntat utfall

Källor

Kvalitetsregistret InfCare HIV

Nyckelord

Infektionssjukdom, Förebyggande vård, Läkemedelsbehandling