Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Uppföljning tre månader efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32016Q32019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Uppföljning tre månader efter stroke

Andel patienter som deltog i Riksstrokes uppföljning 3 månader efter stroke

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket67 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

90

Riksstroke

Riksstroke har 90 procent som hög måluppfyllelse

85

Riksstroke

Riksstroke har 85 procent som måttlig måluppfyllelse

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Stroke, Deltagande i kvalitetsmätning

Granskare

Bo Norrving

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)