Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Uppföljning tre månader efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22016Q22019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Uppföljning tre månader efter stroke

Andel patienter som deltog i Riksstrokes uppföljning 3 månader efter stroke

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket61 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

90

Riksstroke

Riksstroke har 90 procent som hög måluppfyllelse

85

Riksstroke

Riksstroke har 85 procent som måttlig måluppfyllelse

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Granskare

Bo Norrving

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Stroke, Deltagande i kvalitetsmätning