Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Uppföljning tre månader efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32016Q32019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Uppföljning tre månader efter stroke

Andel patienter som deltog i Riksstrokes uppföljning 3 månader efter stroke

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket80 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

90

Riksstroke

Riksstroke har 90 procent som hög måluppfyllelse

85

Riksstroke

Riksstroke har 85 procent som måttlig måluppfyllelse

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Stroke, Deltagande i kvalitetsmätning

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)